Verzending

De vracht- en administratiekosten bedragen 8,7 % van de orderwaarde met een minimum van € 199,- en een maximum van € 990,00 exclusief BTW. Bij levering op de waddeneilanden of locaties die niet meer per trailer te bereiken zijn worden de kosten op nacalculatie doorberekend.